Go to Top

Ambulancefuncties

Ambulancefuncties

Het ambulancevak is zeer afwisselend, zelfstandig en voortdurend in ontwikkeling.
Het is een geweldig beroep, je moet kunnen aanpakken en je “mannetje” kunnen staan bij flinke inzetten. Samenwerken met politie, brandweer en (huis)artsen om samen te zorgen voor een goede afloop voor de patiënt. Weinig ritten lijken op elkaar en steeds moet je als team zorgen voor een oplossing. Je werk bevindt zich zowel buiten op straat als 3 hoog achter in een woning . Zo sta je in een bedrijf, café of school en zo probeer je een oplossing te vinden voor een patiënt met een sociaal probleem.

PAM & Aanstellingskeuring
Ambulancezorg vereist een goede fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Tijdens een aanstelling kan een bedrijf vragen om een PAM (Periodieke Arbeidsgezondheidskundig Monitor). Het personeel van de ambulancediensten zal ook om de paar jaar een keuring ondergaan om de inzetbaarheid te controleren (www.ambulancezorg.nl) . Op deze site is te zien welke ambulancediensten in de diverse regio’s werkzaam zijn.

Leren
Jaarlijks worden er ongeveer 240 nieuwe ambulanceverpleegkundigen, -chauffeurs en verpleegkundig centralisten opgeleid. De landelijke opleidingen duren vier tot zes maanden. De Ambulance Academie in Harderwijk/Lelystad biedt de faciliteiten van een trainingscentrum waar zowel binnen als buiten activiteiten kunnen plaatsvinden. Iemand die aan de opleiding begint is in dienst van een ambulanceorganisatie. Een opleidingsgroep bestaat uit ongeveer 12 leerlingen. Docenten komen uit de praktijk en hebben een specifieke aanvullende opleiding gevolgd  (www.academievoorambulancezorg.nl). 

Hieronder vind je de functieomschrijvingen van de volgende beroepen:
– Ambulanceverpleegkundige
– Ambulance-chauffeur
– Zorgambulancepersoneel
– Verpleegkundig meldkamer centralist/Dispatcher

Ambulanceverpleegkundige
De ambulanceverpleegkundige verleent naast de verpleegkundige zorg eveneens geprotocolleerde medische zorg. Hij/zij doet dit door het stellen van een verpleegkundige werkdiagnose, het stabiliseren, verbeteren en herstellen van vitale functies. Het doel is de patiënt in een zo optimaal mogelijke conditie naar het ziekenhuis, inrichting of andere plaats  te brengen. De ambulanceverpleegkundige coördineert de inzet en noteert tijdens het vervoer op een (digitaal) ritformulier de gegevens van de patiënt, de aard van het letsel, welke medische en verpleegkundige handelingen zijn verricht en welke medicatie is toegediend. Tijdens het verlenen van zorg bij zowel spoedeisende als geplande ritten werken de ambulanceverpleegkundige en de ambulancechauffeur intensief samen als team.

ambulanceverpleegkundige

Competenties
– Goede sociale en contactuele vaardigheden
– Improvisatievermogen
– Flexibel
– Resultaatgericht
– Inlevingsvermogen
– Stressbestendig

Functie eisen
– Afgeronde opleiding Verpleegkundige niveau 4/5 en geldige BIG-registratie
– Eén van de volgende aantekeningen: BBIC/ICU/CCU/SEH/anesthesie
– In bezit van de initiële opleiding Ambulanceverpleegkundige of bereid om deze opleiding te volgen
– Geldig rijbewijs B
– Teamplayer, bereid om in roosterdienst te werken

Klik hier voor een duidelijk filmpje over dit beroep.

Ambulance-chauffeur
Als ambulancechauffeur vervoer je patiënten. Je bent tijdens de rit verantwoordelijk voor de veiligheid van en rijcomfort voor de patiënt en van de andere inzittenden in de ambulance. Soms moet je met spoed naar een patiënt in een levensbedreigende situatie. Op andere ritten vervoer je patiënten voor een onderzoek van of naar een ziekenhuis. Op de plek van een ongeluk assisteer je de ambulanceverpleegkundige bij het verzorgen van gewonden. Het aansluiten van apparatuur of infuus, het tillen van patiënten op de brancard en het tillen van de brancard in de ambulance horen bij je taken. Bij grote ongevallen moet je in staat zijn zelf de patiënt te controleren, te stabiliseren en te bewaken. Ook verricht je controles aan de ambulance, zoals de lichten, de sirene en de mobilofoon.

ambulance-chauffeur

Competenties
–  Goede sociale en contactuele vaardigheden
–  Improvisatievermogen
–  Flexibel
–  Resultaatgericht
–  Inlevingsvermogen
–  Stressbestendig

Functie-eisen
–  MBO- niveau, geldig EHBO diploma
– Geldig rijbewijs B, meestal aangevuld met C
– Uitstekende rijvaardigheid (afleggen van een rijvaardigheidstest is vereist)
–  In bezit van beroepsdiploma ambulancechauffeur of bereid zijn deze te halen.
–  Technisch inzicht en kennis
–  In bezit van een goed oriëntatie vermogen en een gedegen stads- en regiokennis
–  De bereidheid tot het verrichten van alle voorkomende diensten
–  Goed kunnen werken in multidisciplinair samenwerkingsverband

Klik hier voor een duidelijk filmpje over dit beroep.

Zorgambulance
Naast het alom bekende spoedvervoer, kennen de meeste ambulancediensten ook zorgambulancevervoer. De zorgambulance wordt ingezet bij laag complex vervoer. Dit is gepland vervoer van patiënten die op dat moment geen acute medische zorg nodig hebben. Het vervoerscomfort en de veiligheid van patiënten en familie staan daarbij centraal. Op iedere zorgambulance zit een team bestaande uit een zorgambulancechauffeur en een zorgambulanceverpleegkundige*.

zorgambulance

Taken van chauffeur
–  Bepalen van de meest geschikte aanrijroute
–  Veilig, efficiënt en comfortabel vervoeren van de patiënt (en familie)
–  Controleren en reinigen van de ambulance
–  Begeleiden van de patiënt (en aanwezige familie)

Functie-eisen chauffeur
–  Aantoonbaar MBO niveau 3*, bij voorkeur in de gezondheidszorg
–  In bezit van rijbewijs B en C1
–  Uitstekende rijvaardigheid (afleggen van een rijvaardigheidstest is vereist)
–  Geldig EHBO diploma
–  Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
–  Zelfstandig kunnen handelen
–  Actuele geografische/stratenkennis van de regio is een pré.
* = bij sommige RAV’s kan de zorgambulancechauffeur doorgroeien naar de functie van ALS-chauffeur wordt van kandidaten verwacht dat zij in het bezit zijn van een aantoonbaar MBO-3 werk- en denkniveau.

Taken van verpleegkundige
– Verlenen van professionele zorg aan de patiënt tijdens het vervoer
– Verlenen van (psychosociale) begeleiding aan de patiënt (en aanwezige familie)
– Registreren en verwerken van administratieve gegevens van de patiënt
Ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de geneeskundige hulp bij (grootschalige) ongevallen en rampen.

Functie-eisen verpleegkundige
–  Een afgeronde opleiding verpleegkundige niveau 4
–  Tenminste twee jaar ervaring als verzorgende
–  Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
–  Zelfstandig kunnen handelen.
* = In sommige RAV’s werk je met een team van verzorgende IG’er  waarmee je samen de geplande  ritten verzorgt. In overleg met je collega functioneer je afwisselend als begeleider en chauffeur. Je ben in het bezit diploma Verzorgende IG niveau 3. Je hebt aantoonbare werkervaring in de zorg en een rijbewijs B.

Klik hier voor een duidelijk filmpje over dit beroep.

Verpleegkundig en Niet-verpleegkundig centralist
Als verpleegkundig centralist ben je de spil in het proces van ambulancezorg. Je initieert, regisseert en coördineert de inzet van ambulancezorg. Door middel van systematische triage bepaal je de indicatie en urgentie van de in te zetten zorg. Als verpleegkundig centralist werk je nauw samen met de partners in de zorg- en veiligheidsketen.

De niet-verpleegkundig centralist (ambulance Dispatcher) monitort de beschikbaarheid van ambulances en andere eenheden en onderneemt acties  om dit te waarborgen. Op basis van informatie van de verpleegkundig centralist worden eenheden ingezet. De status van ingezette eenheden en de beschikbaarheid van bedden in de diverse speciale ziekenhuisafdelingen binnen de regio worden voortdurend bewaakt. Indien noodzakelijk worden opschalingsprocedures gestart. Zorgaanvragen van ketenpartners worden beoordeeld en de niet-spoedeisende ambulancezorg wordt ingepland.

112

Competenties
–  Stressbestendigheid
–  Voortgangscontrole
–  Accuratesse
–  Probleemanalyse en oordeelsvorming
–  Plannen en organiseren
–  Samenwerken
–  Besluitvaardigheid
–  Communicatief vaardig

Functie-eisen
–  Verpleegkundig centralist: verpleegkundige min. niveau 4, BIG-registratie en opleiding centralist meldkamer ambulancezorg
–  Niet-verpleegkundig centralist (Dispatcher): opleiding op mbo+ niveau en een  (interne) opleiding tot Dispachter
–  Bekendheid met specifieke meldkamerprotocollen en de regio
–  Kennis van de spoedeisende hulpverlening en/of de ambulancezorg strekt tot aanbeveling
–  Bereidheid tot het volgen van aanvullende opleidingen
–  Bereidheid om in roosterdienst te werken
–  Goed kunnen werken met geautomatiseerde systemen

Overige functie-eisen
–  Systematisch en ordelijk werken
–  Logistieke vaardigheden bij het organiseren van de inzet en registratie
–  Integriteit vanwege het omgaan met vertrouwelijke gegevens
–  Om kunnen gaan met piekbelastingen
–  Het begeleiden en instrueren van nieuwe collega’s

Klik hier voor een duidelijk filmpje over dit beroep.